Képzési formáink 1988-tól

 

KÉPZÉSI FORMÁK

1988-2005

 • 8 féléves, 2 szakos tanárképzés (angol + magyar, francia, német, orosz, ukrán, történelem, ének-zene, tanító, kommunikáció, hittanár, matematika, biológia, számítástechnika, könyvtár, szociálpedagógia, ügyvitel)

1992-2002

 • 6 féléves angolnyelv-tanári (British Council ELTSUP projekt keretében)

1989-2005

 • Levelező, újabb diplomás (orosztanárok átképzése)

2006-2014

 • anglisztika alapszak (BA),

                    angol szakiránnyal (50 kredit)

                    idegen nyelvű (angol) ügyintéző specializációval (50 kredit)

2015–

 •  osztatlan angoltanárképzés (angol nyelv és kultúra általános iskolai tanár, magyar, történelem, ének-zene, rajz-vizuális kommunikáció, földrajz, biológia, testnevelés, matematika szakpárban)

2020–

 •  anglisztika alapszak (BA) anglisztika és angol szakfordító specializációkkal (50 kredit)

2022–

 •  anglisztika alapszak távoktatásos munkarendben

 

Levelező képzési formák 2017-től a következő bemenetekkel:

 

Osztatlan angoltanárképzés két szakon

 1. Angol diszciplináris mesterfokozat birtokában pedagógiatanári szakképzettség megszerzése
 2. Tanító szakképzettség birtokában (angol műveltségterülettel rendelkezők számára) általános iskolai angol szakos tanári szakképzettség megszerzése
 3. Főiskolai, egyetemi szintű végzettség birtokában újabb tanári (angoltanári) szakképzettség megszerzése 
 4. Főiskolai szintű angoltanári szakképzettség birtokában ugyanazon a szakterületen középiskolai (angoltanári) szakképzettség megszerzése

Posztgraduális képzések

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács posztgraduális képzésben (3 féléves 2011-től napjainkig folyamatosan)

Pedagógus-szakvizsga angoltanárok részére (4 féléves)

     Átoktatások

 • Európai Tanulmányok Központja (gazdasági szaknyelv, diplomáciai szaknyelv, jogi szaknyelv, Európa nyelvei és kultúrái, 1998)
 • Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzés (2004-től, szaknyelvek oktatása)
 • Beregszászi Magyar Tanárképző Főiskola (ma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) (1994–1999) – tanszékünk valamennyi oktatója részt vállalt hétvégenként a Beregszászon történő kihelyezett oktatásban

Gyakorlóiskoláink

 • Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola (1988–2005)
 • Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1988–2005); (2015–)

Mentortanár-hálózat kiépítése dr. Kiss Tamás és Orbán Irén közreműködésével

 

Tantervi hálók kidolgozása valamennyi új képzéshez:

 • kétszakos általános iskolai tanári
 • hároméves angoltanári
 • BA alapszakos és

                      angol szakirány 

                      idegen nyelvű ügyintéző specializáció

 • osztatlan angoltanári szak
 • MA (középiskolai tanári)
 • BA távoktatásos képzés