Oktatási kínálatunk

A Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet Angol Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszéke jelenleg 5 féle képzést kínál:


Aktuális képzési kínálatunkról bővebben: NYE felvételi magazin (2022)

 

1.a) Kétszakos, osztatlan, angol nyelv és kultúra tanára - általános és középiskolai képzés

A képzés 2022 szeptemberétől nappali és levelező képzési formában indult. A képzési idő 10 félév, a kétszakos általános- és középiskolai oklevél megszerzéséhez összesen 300 kredit szükséges, ebből az angol nyelvfejlesztéshez, nyelvészethez, alkalmazott nyelvészethez, kultúrához, irodalomhoz köthető stúdiumok 99 kreditértéket tesznek ki. A kétszakos, tanárszakos diplomával a végzett hallgató mind általános iskola felső tagozaton, mind a középiskolában taníthat, ám fakultációt csak akkor vezethet, és emelt szinten csak akkor érettségiztethet, ha a Pedagógus I. minősítés megszerzése után elvégez egy egyéves szaktanári mesterképzést. (Ez jelenleg angol szakon nem indul.) 

1.b) Kétszakos, osztatlan angol nyelv és kultúra tanára - általános iskolai (kifutó képzés)

A képzés 2015 szeptemberében nappali és levelező képzési formában indult (újra), de jelenleg már kifutó, azaz nem induló képzési forma. A képzési idő 10 félév, a kétszakos általános iskolai oklevél megszerzéséhez összesen 300 kredit szükséges, ebből az angol nyelvfejlesztéshez, nyelvészethez, alkalmazott nyelvészethez, kultúrához, irodalomhoz köthető stúdiumok  100 kreditértéket tesznek ki.

2) Anglisztika BA képzés

A képzés időtartama 6 félév, összesen 180 kredit értékben. Mind nappali, mind levelező formában indul. A program célja olyan szakemberek képzése, akik jól ismerik az angol nyelvet és az angol nyelvű kultúrákat. Ismereteikre építve a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú C1 szintjén képesek angol nyelvű mindennapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Az alapszakos anglisztikai diploma birtokában középvezetői szintű feladatokat is elláthatnak, például hazai és nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, az oktatás, valamint az újságírás és a PR területén. Az itt végzettek tanulmányaikat mesterképzésben (MA) is folytathatják.

A 6 féléves képzéshez két választható specializáció csatlakozik, 4-4 félévben: anglisztika és angol szakfordítás.

3) Távoktatásos képzés (anglisztika)

2022-ben indult az anglisztika szak távoktatásos programja. A képzési háló megegyezik az anglisztika szakéval, azzal a különbséggel, hogy a kurzusok teljesen online formában zajlanak a moodle rendszeren keresztül, így a hallgatók gyakorlatilag a világ bármely pontjáról bekapcsolódhatnak a képzésbe.

4) "Rövid ciklusú" képzések

A képzések időtartama végzettségtől függően 4-7 félév, és olyan, már diplomával rendelkező szakembereknek ajánljuk, akik angoltanári oklevelet szeretnének szerezni. Csak levelező formában indul. A képzésre anglisztika alapszakos oklevéllel, tanítói képesítéssel, más tanári szakos oklevéllel, illetve diszciplináris MA oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. 

5) Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés (angol)

A szakirányú továbbképzés tartama 3 félév, önköltséges formában. A képzés célja a szakmai nyelvoktatáson kívül, olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. A jelentkezés feltétele: a 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett bármilyen főiskolai szintű oklevél vagy a 2006 utáni felsőoktatási rendszerben bármely területen szerzett  BA/BSc oklevél, valamint sikeres alkalmassági vizsga.