Pedagógus szakvizsga (angol)

 

 

TÁJÉKOZTATÓ
 
A
  "TANTÁRGYPEDAGÓGIAI KÉRDÉSEK AZ ISKOLAI GYAKORLATBAN"

 (angol nyelven)

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA
 
 
A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés elsődleges célkitűzése, hogy segítse az angol szakos tanárok oktatói tevékenységét olyan összetett kompetenciák kialakításával vagy felfrissítésével, amelyek nélkülözhetetlenek a magas színvonalú angol nyelvoktatásban. A hagyományos nyelvtanárképzés kereteit kitágítva lehetőséget biztosítunk a jelentkezőknek, hogy megismerhessék a szaktudomány legújabb elméleti és gyakorlati eredményeit, az idegennyelvi kompetencia fejlesztésének korszerű módszereit.
 
A kompetencia alapú oktatás bevezetését nem előzte meg olyan pedagógiai felkészítés, amely a gyakorló tanárokat kellően felvértezte volna az új feladatok adekvát és színvonalas ellátására. Ezért támogatni kívánjuk a közoktatásban tevékenykedő angoltanárokat azzal, hogy megismertetjük őket többek között a különböző nyelvvizsgarendszerek követelményeivel is, hogy diákjaik a produktív és receptív nyelvi kompetenciák birtoklásán túl interkulturális, pragmatikai és közvetítési készségekkel is rendelkezvén sikeres nyelvvizsgát tehessenek.      
 
Mindehhez elengedhetetlen a legújabb kompetencia alapú nyelvpedagógiai kultúrával rendelkező nyelvtanár, aki értően és kreatívan tudja alkalmazni a modern multimédiás technológiákat is a tanításban. A klasszikus elméleti tudásanyag felhalmozásánál fontosabbnak tartjuk, hogy ráirányítsuk a szaktanárok figyelmét a kommunikatív, gyakorlatorientált nyelvi készségfejlesztésre.    
 
 
Dr. Ajtay-Horváth Magda
szakmai vezető
Angol Nyelv és Kultúra Tanszék                                                                                                          +36-42/599-400/2251
B épület 221. iroda

 

 

Bővebben lásd: BGYPK honlapja