Távoktatás

Anglisztika alapszak távoktatásos formában

 

A képzés szerkezete

A távoktatásos munkarend mintatanterve megegyezik a nappali tagozatos mintatantervvel (6 félév).

Az anglisztikai tárgyak mellett az első két félévben vannak közös, ún. BAI tárgyak. Első félévben fel kell venni a BAI0001 és a BAI0019 kódú tárgyakat (össz. 6 kredit), valamint második félévben a BAI0050 tárgyat (4 kredit).

Ezen kívül a tanulmányok során fel kell venni össz. 10 kredit értékű, szabadon választható „C” tárgyat az intézmény kínálatából. Ezek e-learninges tárgyak.

Az első év végén nyelvi alapvizsgára kerül sor online formában. Az első év után specializációt kell választani, ami 2 féléves és 50 kredit értékű.

Tehát a képzés szerkezete így áll össze: 110 kredit anglisztika + 50 kredit specializáció + 10 kredit BAI + 10 kredit szabadon válaszható = 180 kredit.

 

A Neptun rendszerről

Ha fizetni kell valamilyen kurzusért, vagy esetleg pótvizsgáért, ezt a neptun gyűjtőszámláról tehetik meg, amely megtalálható a Tanulmányi és Felvételi Csoport honlapján. Ezen a számlán mindig javasolt egy kisebb összeget tartani, hogy ha fizetni kell, ne menjen el túl sok idő az átutalással.

 

A képzés folyamata

A képzés a Moodle rendszeren keresztül folyik. (A hallgatói portálról elérhető: https://hp.nye.hu/) Itt be kell jelentkezniük a neptun kódjukkal, és megkeresni a kurzuskategóriák között a Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet Angol Nyelv és Kultúra Tanszékét, azon belül az Anglisztika szakot. Itt válasszák ki az aktuális féléves tárgyakat (utánuk mindig a Sem X [1, 2, 3, stb.] megjelölés áll), és iratkozzanak be a kurzusra. Online fognak feladatokat kapni, tanulmányozzák át az egyes kurzusok követelményeit, felépítését.

A távoktatásos programban a hallgató online felületet (esetünkben a Moodle rendszert) használva a maga ütemében, órarendtől függetlenül tud haladni az anyagok feldolgozásával. A tantárgy jellegétől és az oktató által meghatározott követelményektől függ, hogy ezeket hetente vagy nagyobb egységekben kell teljesíteni. Általában a heti feladatokat kell teljesíteni, de ezen belül maximális rugalmasságot adunk a haladást illetően. Online - pl. videohívásos - konzultáció igényelhető, de nem kötelező (pl. az első éves Beszédgyakorlat órák esetében, ha az oktató megköveteli, vagy a hallgató igényt tart rá).

Alapvetően a tananyag egyéni feldolgozásán és az online feladatok teljesítésén van a hangsúly. Ez utóbbi jelenthet beadandó esszét, online kitölthető feladatsort, tesztkérdéseket vagy prezentáció készítését.

 

Vizsgázás, jegyszerzés

A kollokviummal záródó tárgyak vizsgái (beleértve az első évet lezáró nyelvi alapvizsgát is) online módon zajlanak, a gyakorlati jeggyel záruló tárgyak esetében pedig a félév során nyújtott munka a döntő. A tárgy oktatója természetesen dönthet úgy, hogy nem vizsgáztat, hanem a félévi munkát értékeli a vizsgás tárgyak esetében is. A követelményeket mindig a honlapon található aktuális tematikák tartalmazzák. 

Személyes megjelenés csak a 3. év végi záróvizsga és szakdolgozat-védés alkalmával szükséges.

 

Hasznos lehet ellátogatni a hallgatói portálra (https://hp.nye.hu/), amelyen minden fontos link egy helyen található meg.

A képzéssel menetével, vizsgákkal, stb. kapcsolatos kérdés  esetén vegye fel a kapcsolatot a szakfelelőssel (tukacs.tamas@nye.hu) vagy ügyintézőnkkel (botos.andrea@nye.hu).

Tanulmányi ügyekben (felvételi, pontszámítás, kreditbeszámítás, átvétel, költségtérítés összege) javasolt a Tanulmányi és Felvételi csoportot keresni.